Samarbejde med virksomheder

Frivillige, foreninger og virksomheder/erhvervsliv har lang tradition for at samarbejde på kryds og tværs. En traditionel måde at samarbejde på er at erhvervslivet støtter det frivillige arbejde med penge, kompetencer eller naturalier. 

Vi formidler kontakt til lokale virksomheder i hele Skive, og tager gerne med ud, hvis din  forening eller dit projekt gerne vil samarbejde med en virksomhed. Vi kan også hjælpe med at beskrive din ide eller komme med ideer til samarbejder med lokale virksomheder.

Du er velkommen til at kontakte os her.

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt