CSR - Corporate Social Responsibility eller social ansvarlighed

CS-hvaffornoget? Ja, kært barn har mange navne - og meningen bag, er virksomheders sociale ansvarlighed i forhold til deres egen produktion og virke, men også i forhold til det omgivende lokalsamfund. En virksomheds CSR profil kan være en vigtig brik i at gøre sit produkt kendt, attraktivt og bæredygtigt, så der er god grund til at virksomheder bør ofre tid og kræfter (og penge) på at udvikle deres sociale ansvarlighed både globalt og lokalt.

Erhvervsstyrelsen har udviklet et fint materiale til virksomheder om alle aspekter af CSR, den kan du finde på deres hjemmeside her.

Den del af virksomheders sociale ansvarlighed der har med lokalsamfundet at gøre kan bl.a. handle om at samarbejde med lokale foreninger og frivillige. Vi hjælper meget gerne med at udvikle ideer og samarbejder mellem erhvervsliv og civilsamfund.

Der er flere måder at samarbejde på, f.eks.  gennem støtte til projekter, gratis rådgivning eller praktisk hjælp, eller ved f.eks. at stille medarbejderes tid og kompetencer til rådighed. 

Virksomheder kan også deltage i større indsamlinger, f.eks. landsindsamlinger til de organisationer, der arrangerer landsindsamlinger (Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og mange flere). Her kan man selvfølgelig donere penge, men man kan også give medarbejdere fri hvis de melder sig som indsamlere, eller man kan koordinere lokale indsamlere og hjælpe med at gøre landsindsamlingerne til en succes.

Der er uanede muligheder, ligefra sponsorløb blandt medarbejdere til indsamling af legetøj til den lokale genbrugsbutik eller tilbud til foreninger om revision af regnskaber. Vi står bi hvis du som virksomhed har en ide, eller hvis du som forening gerne vil samarbejde med en virksomhed.

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt