Om selvhjælp

Selvhjælp i Skive

En selvhjælpsgruppe er et berigende fællesskab, hvor mennesker deler erfaringer, tanker og følelser om det, der er svært. Deltagerne i en selvhjælpsgruppe står i samme vanskelige livssituation eller overfor lignende udfordringer. Selvhjælpsgruppen fungerer som et frirum, hvor der er plads til at tale om det, der kan være svært at dele med andre i ens liv.

I en selvhjælpsgruppe får deltagerne selv hjælp, og samtidig er de med til at hjælpe de andre gruppedeltagere. Når den enkelte får lettet sit hjerte, giver det de andre deltagere mulighed for at reflektere over egen situation, og på den måde få nye perspektiver på situationen. Deltagerne kan opleve, at de ikke er alene med deres problemer, og det kan være betydningsfuldt for den enkelte at opleve.

Selvhjælpsgrupperne er baseret på værdierne gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed:

 • Gensidighed – Deltagerne bidrager til fællesskabet ved at dele deres fortællinger
 • Ligeværdighed – Alle deltagere er ligeværdige. Ingen deltager er vigtigere end en anden
 • Medmenneskelighed – Alle deltagere bliver set, hørt og taget alvorligt.

Selvhjælpsgrupper kan kort beskrives således:

 • Der er typisk 5-8 deltagere i en selvhjælpsgruppe
 • Selvhjælpsgruppen kan sammensættes efter alder
 • Selvhjælpsgruppen tager udgangspunkt i et fælles emne
 • Deltagerne fortæller kun det, de har lyst til
 • Udgangspunktet er den enkeltes egne oplevelser
 • Der er tavshedspligt. Alt der fortælles i gruppen, bliver i gruppen
 • Selvhjælpsgruppen hjælpes godt på vej af frivillige
 • Det er som udgangspunkt gratis at deltage i en selvhjælpsgruppe
 • Selvhjælpsgrupper er ikke behandling eller terapi.

Se mere om selvhjælpsgrupperne HER

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt