Om selvhjælp

Selvhjælp i Skive

Find gruppen for dig HER

Du kan finde en folder, der kan printes, om Selvhjælp i Skive HER.

Selvhjælpsgrupperne er baseret på værdierne gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed:

 • Gensidighed – Deltagere bidrager til fællesskabet ved at dele deres fortællinger
 • Ligeværdighed – Alle deltagere er ligeværdige. Ingen deltager er vigtigere end en anden
 • Medmenneskelighed – Alle deltagere bliver set, hørt og taget alvorligt.

De fælles værdier er med til at sikre berigende fællesskaber, hvor du som deltager skal have mod på at dele erfaringer, tanker og følelser. Værdierne er tæt koblet med selvhjælpsmetoden, som går ud på, at du som deltager hjælper dig selv i mødet med ligesindede. Når man får lettet sit hjerte, giver det de andre deltagere mulighed for at reflektere over egen situation, og på den måde få nye perspektiver på situationen. Metoden kan bruges både i forhold til traditionelle selvhjælpsgrupper, men også mere bredt i forhold til at skabe gode grupper med respekt for den enkelte og fællesskabet.

Vores grupper er også kendetegnet ved:

 • Der er typisk 5-8 deltagere i hver gruppe
 • Grupperne kan sammensættes efter alder
 • Grupperne tager udgangspunkt i et fælles emne
 • Deltagerne fortæller kun det, de har lyst til
 • Udgangspunktet er den enkeltes egne oplevelser
 • Der er tavshedspligt - Alt der fortælles i gruppen, bliver i gruppen
 • De frivillige igangsættere hjælper gruppen godt på vej
 • Det er som udgangspunkt gratis at deltage i vores grupper
 • Grupperne er ikke behandling eller terapi, men gode fællesskaber.

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt