medarbejdere

Lene Stokholm Jensen

Leder

Lene er leder af frivilligcentret. Hun har solid erfaring med ledelse af udvikling og projekter i og på tværs af organisationer, og hun er uddannet cand.phil. i pædagogik. Lene brænder for at skabe samarbejde på tværs og støtte frivillige og foreninger med at udvikle og fastholde alle de fantastiske sociale indsatser og projekter, de har gang i. Lene bor på et nedlagt husmandssted ved Lemvig og går næsten altid i kedeldragt i sin fritid og roder med gamle bygninger og jord.

Ring til Lene på 22 10 21 48

Sara Trøst

Akademisk medarbejder

Sara er akademisk medarbejder 3 dage om ugen. Hun står for en række kommunikationsopgaver, medlemsbetjening og andre administrative opgaver. Sara har boet i England mens hun tog sin kandidat i internationale relationer, men er nu bosidende i Salling sammen med sin engelske kæreste og deres hund. 

Ring til Sara på 21 52 17 96

Louise Frandsen

Projektkoordinator

Louise er ansat som projektkoordinator. Hun står for alt fra a til z vedrørende vores selvhjælpsgrupper. Hun har en kandidat i socialt arbejde. Hun har erfaring som vejleder, sagsbehandler og frivillig indenfor det frivillige sociale område. Hun bor med sin familie i Thy, hvor hun i sin fritid fotograferer den smukke natur og tryller med garn og strikkepinde.

Ring til Louise på 30 69 33 75


bestyrelsen

John Sørensen

Formand

John kommer fra Dansk Handicapforbund Skive-Viborg og har været formand for bestyrelsen siden stiftelsen i 2013. Han har en baggrund fra handicaporganisationerne både lokalt og på landsplan. I 2020 blev John valgt ind i hovedbestyrelsen i Dansk Handicapforbund ogsom medlem af forretningsudvalget samme sted. Privat kan han rigtig godt lide hestevæddeløb.

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anni Andersen

Næstformand

Anni har været med i bestyrelsen i mange år. Hun kommer oprindelig fra Alzheimerforeningen men er nu også med i Mødrehjælpen. Hun sidder også i Handicaprådet og flere andre foreninger.


Anne-Mette Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Anne-Mette er engageret i mødrehjælpens bestyrelse. Hun har været med i Frivilligcentrets bestyrelse i flere år, hvor hun bl.a. sidder med i økonomiudvalget. Hun er personligt medlem af Frivilligcentret.

Berit Kjølhede

Bestyrelsesmedlem

Berit har en stor interesse for frivillighed og fællesskaber. Hun har bl.a. siddet i byrådet i 12 år, og så har hun i kraft af sit arbejde med flygtninge og indvandrere gennem mange år opbygget et stort netværk indenfor det område. Berit er personligt medlem og har siddet i bestyrelsen siden generalforsamlingen 2018.


Jørgen Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Jørgen kommer fra Lydavisen, som udsender en lydavis for svagtseende og blinde hver uge. Han er også engageret i Skt. Georgsgilderne og har været i Frivilligcentrets bestyrelsen i mange år.


Bente Dahl

Bestyrelsesmedlem

Bente var oprindelig politisk udpeget observatør i bestyrelsen, men efter hun stoppede som kommunalpolitiker valgte hun at fortsætte som valgt medlem af bestyrelsen for Frivilligcentret. Bente har et stort netværk og kender det politiske maskinrum i Skive kommune indefra, så hun byder ind med masser af relevante kompetencer i bestyrelsen. Hun er personligt medlem af Frivilligcentret.

Mogens Westergaard Jensen

Bestyrelsesmedlem

Mogens er nyvalgt medlem af bestyrelsen i 2020. Han er gruppeleder i Kom Videre Mand projektet, personligt medlem og har stor interesse for frivillighed. 


Betina Bugge

Politisk repræsentant
Betina er udpeget af Skive kommune som politisk repræsentant i bestyrelsen. Hun sidder i byrådet for Venstre og har været med som politisk repræsentant i bestyrelsen siden 2018. Hun er valgt frem til 2021.

Heidi Becker-Rasmussen

Administrativ repræsentant
Heidi er nyudpeget af Skive kommune i marts 2019 som administrativ repræsentant i bestyrelsen. Hun er socialchef i kommunen og har været det siden efteråret 2018. Hendes faglige område dækker mange af de arbejdsområder som Frivilligcentret også beskæftiger sig med, så det er en stærk samarbejdspartner ind i kommunens maskinrum vi har i Heidi.

Jeppe Tandal Nielsen

1. suppleant

Jeppe er suppleant i bestyrelsen på 3. år. Han er engageret i den frivillige verden på både det sociale og det kulturelle område – blandt andet som formand for paraplyorganisationen Kulturelt Samråd. Jeppe byder ind med erfaring som projektleder og viden om det sociale område og han er Cand. Mag. i samfundsfag og filosofi. Han er personligt medlem af Frivilligcentret.


Lone Kruse Gregersen

2. suppleant

Lone er engageret i Natteravnene hvor hun lægger et stort arbejde. Hun har været suppleant her hos os i et par år, og hun følger bestyrelsens arbejde fra sidelinien og er dermed med til at sikre, at bestyrelsen altid kan være fuldtallig hvis der skulle ske ændringer.  

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt