Skip to main content

Hvad laver vi?


Frivilligcenter Skive er en frivillig social forening, som har til formål at støtte, fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Skive kommune.

Vi hjælper frivillige og foreninger med at finde hinanden. Vi synliggør det frivillige sociale arbejde. Vi tilbyder rådgivning og sparring til foreninger og frivillige. Vi stiller møderum, kontorpladser og faciliteter til rådighed i frivilligcentrets lokaler på banegården. Vi samler relevante aktører for at skabe dialog, kompetenceudvikling, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer.

Vedtægter for Frivilligcenter Skive

Forretningsorden for Frivilligcenter Skive

Strategi 2022 – 2025

Udviklingsplan 2024 - 2025

Frivilligcenter Skive er medlem af FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark). Vores fælles vision i FriSe er: ”Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.”