hvad laver vi?

Frivilligcentret understøtter det frivillige, sociale arbejde i Skive kommune. Med afsæt i formålet i vores vedtægter hjælper vi frivillige og foreninger med at finde hinanden. Vi tilbyder hjælp, rådgivning og sparring til foreninger og frivillige, f.eks. frivilligsamtaler, udviklingsmøder og hjælp til processer. Vi arrangerer kurser, netværk og temamøder, og udbreder kendskabet til frivillige aktiviteter og foreningernes arrangementer. Vi udvikler projekter og ideer så der kan blive endnu flere tilbud til udsatte mennesker i Skive.

Vores formål

Ifølge vedtægterne er friviligcentrets formål:
 • at drive et Frivilligcenter i Skive Kommune.
 • at støtte og inspirere det frivillige, sociale arbejde i hele Skive kommune, styrke samarbejdet mellem foreninger og frivillige indbyrdes, og samarbejdet mellem foreninger/frivillige, private virksomheder/erhvervslivet og kommunen.
 • Frivilligcentrets tilbud står til rådighed for alle frivillige og foreninger med et socialt sigte.
 • Frivilligcentret skal bl.a.:
  • Synliggøre og skabe overblik over det frivillige, sociale arbejde i Skive kommune.
  • Vejlede og rådgive frivillige og foreninger.
  • Være frivilligformidling både over for borgere, der ønsker at blive frivillige og borgere, der ønsker hjælp fra frivillige.
  • Arrangere kurser, foredrag, netværksaktiviteter mv. med henblik på at udvikle det frivillige, sociale arbejde.
  • Være projektvugge for nye initiativer.
  • Udvikle samarbejdet mellem frivillige/foreninger, private virksomheder/erhvervslivet og Skive Kommune.

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt