Samarbejde med Skive kommune

Frivilligcenter Skive har et stærkt samarbejde med Skive  kommune, både i vores daglige drift, hvor vi ofte er i dialog med forskellige forvaltninger i kommunen, men også når vi skal udvikle nyt eller besvare spørgsmål om frivillighed.

Vi er aktive i forhold til at spotte og formidle viden om særligt sårbare grupper. Vi bliver inviteret med forskellige udviklingsgrupper og samarbejdsfora, f.eks. når  der skal udvikles nye modeller for frivillighed, samskabelse og samarbejde mellem kommune, foreninger og civilsamfund. 

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt