frivillig i kommunen

Mange frivillige engagerer sig i kommunens forskellige institutioner og aktiviteter. Særligt indenfor ældreområdet - plejecentre, dagcentre mm. - er der en lang tradition for, at frivillige er en vigtig del af hverdagen. Skive kommune har også et aktivt korps af mentorer, der støtter sårbare borgere i at mestre livet og komme ud på arbejdsmarkedet.

På kommunens plejecentre er det kontaktrådene, der typisk står for kontakten med frivillige, og ofte er kontaktrådene selv også aktive frivillige med et stort engagement i deres lokale pleje- eller ældrecenter.

Du kan finde en oversigt over kommunens ældre- og plejecentre her på Skive kommunes hjemmeside.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil være frivillig i kommunalt regi - vi hjælper dig med kontakten og med at finde vej til det, der passer dig.

Retningslinjer for det frivillige arbejde i kommunen

Skive kommune har udarbejdet retningslinjer for det frivillige arbejde i kommunen, bl.a. i forhold til forsikring hvis man skulle være så uheldig at komme til skade mens man udfører frivillige opgaver. Du kan se retningslinjerne  her.

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt