§18 midler -  økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

§18 midler

Hvis din forening laver frivilligt socialt arbejde er det muligt at søge om økonomisk støtte fra Skive Kommune i form af §18 midler. 

Bestyrelsen i Frivillighedsrådet udgør et udvalg, som hvert år laver en anbefaling af fordeling af midlerne til Skive Kommunes kommunalbestyrelse.

Her findes retningslinjerne for fordeling af §18 midler.

Der er åbent for ansøgning mellem 1. april og 1. maj. Du kan læse mere om §18 midlerne og finde ansøgningsskema, når det er tilgængeligt, på Skive kommunes hjemmeside her.

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt