Skip to main content

SAMMENHOLDET OBS: Lukker med udgangen af juni 2024


SAMMENHOLDET takker af med udgangen af juni 2024
Det er med meget tungt hjerte, at projekt SAMMENHOLDET lukkes ned. Tina har arbejdet som projektkoordinator på SAMMENHOLDET siden sommeren 2021. Et helt unikt projekt, der blev søsat af politikerne i Skive kommune til at støtte og hjælpe mennesker med særlige behov i at være frivillige. Tina har til dagligt koblet frivillige med særlige behov sammen med frivilligassistenter, der sammen har hjulpet til ude i Skive. På trods af projektets store succes, er det desværre ikke lykkedes at finde midler til en fortsat drift af SAMMENHOLDET.

SAMMENHOLDET har været nemme at spotte i deres turkisblå t-shirts, når de i flok har påtaget sig at hjælpe foreninger til arrangementer. Siden efteråret 2021 har SAMMENHOLDET været at finde ved 43 forskellige arrangementer.
De har serveret mad og hjulpet med opvasken til Dansk Handicap Dag.
De har sat lys op til natten på ruten til Stafet For Livet for igen næste morgen at samle lysene ind.
De har sørget for både fællesspisningen og morgenmaden til March mod ensomhed, for blot at nævne nogle.
I det hele taget har de været med til at understøtte at det gode foreningsliv der findes i Skive og omegn, samtidig med at de har fundet et fællesskab i det.
Desværre er der ikke fundet midler til at forlænge projektet og det bliver derfor afsluttet. Vi må, desværre, også sige farvel til Tina med udgangen af juni måned, hvor hun stopper hos os i Frivilligcenter Skive, da hun var ansat som projektleder og stillingen derfor også afvikles.
Tina skal have en kæmpe tak for sit grundige arbejde, sit sprudlende humør og positive bidrag på kontoret i Frivilligcenter Skive! Vi kommer til at savne hende!


Det giver selvtillid, glæde og nye venskaber at være frivillig - også når man har et særligt behov!

 • SAMMENHOLDET arbejder for at give mennesker med særlige behov mulighed for at være frivillige i foreninger og til events i Skive kommune.
 • SAMMENHOLDET er bindeleddet mellem frivillige, frivilligassistenter og foreninger.
 • SAMMENHOLDET er et tre-årigt projekt forankret i Frivilligcenter Skive.

Frivillig:

Selvom man har et særligt behov, så kan men stadig godt have lyst til at være frivillig og indgå i de fællesskaber, der er i foreninger og til events.

Vil du være frivillig forventes det, at du:

 • møder til tiden
 • selv kommer frem og tilbage
 • er venlig overfor andre
 • beder om hjælp
 • melder afbud, hvis du bliver syg

Frivilligassistent:

Har du lyst til at gøre en forskel som frivillig og assistere mennesker med særlige behov?

Så kan du nu blive frivilligassistent i SAMMENHOLDET.

Frivilligassistenter kan:

 • være ledsager for en frivillig til og fra en forening i en opstartsfase.
 • deltage i events i et team sammen med andre frivilligassistenter og frivillige et par gange om året.

Frivilligassistenter har:

 • en respektfuld og anerkendende tilgang til alle mennesker
 • mulighed for at afse 10-20 timer årligt

Som frivilligassistent vil du få mulighed for at være med i et fællesskab, der kan noget helt særligt på det menneskelige plan.

Forening:

Har I brug for frivillige, og vil I gerne øge mangfoldigheden i jeres forening og påtage jer et socialt ansvar, så kan SAMMENHOLDET hjælpe med at:

 • finde den frivillige, der passer ind i jeres forening.
 • skabe tryghed i aftaler om frivillighed med mennesker med særlige behov.
 • uddanne og understøtte at man som forening inddrager mennesker med særlige behov i sin stab af frivillige.