Skip to main content

ØKONOMI


Få hjælp til fundraising

Har I flere gode ideer til aktiviteter og initiativer end I har kroner? Mangler I inputs til, hvordan I kommer i gang med en ny indsats? Eller har I brug for gode råd til, hvordan I kan få midler til at realisere jeres idé?

Frivilligcenter Skive tilbyder rådgivning til, hvordan I kan finansiere jeres foreningsaktiviteter.

De fleste foreninger vil gerne have flere ressourcer – især af den økonomiske slags. Medlemskontingent er en vigtig indtægtskilder, men er sjældent nok til at finansiere aktiviteter ud over driften.

Nogle foreninger afholder loppemarkeder, bankospil og sponsorløb, mens andre sælger lodsedler eller julekalendere. Enkelte foreninger har sponsoraftaler med lokale virksomheder.

Og så er der selvfølgelig mulighed for at få tilskud fra kommunale eller statslige puljer eller private fonde. Læs mere om fonde og puljer her.

Det er vigtigt at tænke bredt, når I overvejer, hvordan I vil finansiere jeres organisation, projekter og aktiviteter – og at sprede jeres indtægtskilder på flere for at mindske sårbarheden.

Frivilligcenter Skive tilbyder at være jeres sparringspartner gennem hele fundraisings-processen - uanset om det handler om små arrangementer eller større projekter. Vi kan træde ind i jeres projekt lige netop dér, hvor der er behov for en hjælpende hånd, og vi kan være med til at forbedre jeres muligheder for støtte og tilskud.

Et møde i frivilligcentret kan fx handle om:

· Kortlægning af forskellige måder at tjene penge som forening

· Kortlægning af støttemuligheder og vigtige ansøgningsfrister

· Sparring til idé- eller projektudvikling og projektplanlægning

· Identificering af mulige samarbejdspartnere

· Sparring på ansøgninger

· Udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget

· Evaluering, forankring og formidling af projektets resultater

Hør mere ved at kontakte os

Frivilligcenter Skive kan også vejlede jer om

Find Fonden
Det komplette overblik over alle fonde, puljer og legater

Fonde.dk
Foreninger på Skiveegnen kan få gratis adgang til fonde.dk via Skive Kommune. Fonde.dk er Danmarks største online fondsdatabase.

Skive Kommunes puljecenter
Her kan du få et overblik over Skive Kommunes aktuelle ansøgningspuljer.