Skip to main content

BESTYRELSE


Frivilligcenter Skive kan bl.a. vejlede jer om

  • Klare visioner, mål og handleplaner
  • Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
  • Fordeling af ansvar og opgaver
  • Godt samarbejde i bestyrelsen
  • Afholdelse af generalforsamling
  • Vedtægter og vedtægtsændringer
  • Økonomi og årsregnskab